Registration open: Join our upcoming course “Strategic Sustainability Roadmapping”
Join our “Sustainability Roadmapping” course

Vegan for the Earth Day

Karbon ayak izinizi azaltmanın tek başına en büyük yolu bitki bazlı beslenmek. Veganlık çevreye nasıl yardımcı olur?

LFCA Türkiye
LFCA Türkiye
March 25, 2022 | 4 min
image

Bir kilo sığır eti üretmek için 15.415 litre su gerektiğini biliyor muydunuz? Hayvan tarımı, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarına, ormansızlaşmaya, su kirliliğine ve hava kirliliğine en büyük katkıda bulunanlardan biridir.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, beslenme biçimizden et ve süt ürünlerini çıkarmanın, bir bireyin gıda kaynaklı karbon ayak izini yüzde 73'e kadar azaltabileceği sonucuna vardı.

Peki veganlık çevreye nasıl yardımcı olur?

  • Suyu koruma

En büyük sorumlu et ve süt ürünleri olmak üzere, bir bütün olarak tarımsal üretim, dünyadaki su arzının %93'ünü oluşturuyor: tatlı suyumuzun dörtte biri yalnızca bu endüstri için kullanılıyor!

Atmosferi ısıtan sera gazı emisyonları aynı zamanda okyanus sıcaklıklarını yükseltiyor. Okyanusların ısınması, okyanus asitlenmesi olarak bilinen, okyanus suyunun kimyasını değiştirerek onu daha asidik hale getiren, bir süreci başlatır. Asitlenme, suyu deniz yaşamı için yaşanmaz hale getirebilir ve bir zamanlar canlı ve biyolojik çeşitlilik gösteren alanları çorak arazilere dönüştürerek tüm resif ekosistemlerini yok edebilir.

Küresel et endüstrisi - milyarlarca dolarlık balıkçılık endüstrisi de dahil olmak üzere - okyanuslarımızı kirletiyor ve düzenini bozuyor. Kara hayvanlarını ve balıkları tabağımızdan çıkardığımızda, bu endüstrilerin okyanuslarımızı yok etmesine karşı tavır alırız ve bu da su altı ekosistemlerine dengelenme ve iyileşme şansı verir.

  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak

Sığırlar, dünya çapında sera gazlarının 1 numaralı tarımsal kaynağıdır. Her yıl tek bir inek yaklaşık 100 kilo metan yayar. Hayvan Bilimleri Bölümü'nde profesör ve hava kalitesi uzmanı olan Mitloehner, sığırlardan elde edilen metanın karbondioksitten daha kısa ömürlü olduğunu ancak atmosferi ısıtmada 28 kat daha güçlü olduğunu söyledi. Her yıl 300 milyonun üzerinde ineğin katledilmesi ve 70 milyar kara hayvanının insanların tüketimi için öldürülmesiyle, hayvan tarımı endüstrisinin her yıl tüm sera gazlarının %57'sinden fazlasını üretmesi ve en az 32.000 milyon ton karbondioksit oluşturması şaşırtıcı değildir.

Genel olarak, et için hayvan yetiştirme ve öldürme süreci, gıda için bitki yetiştirmek ve hasat etmekten çok daha fazla karbon salınımına neden olur. Oxford araştırmasının baş yazarı Joseph Poore şöyle açıklıyor: “Otları ete dönüştürmek, kömürü enerjiye dönüştürmek gibidir. Emisyonlarda muazzam bir maliyete neden olur. ” Bireysel karbon ayak izinin büyük ölçüde azalması, ormanların hayvan otlakları için temizlenmesinden milyonlarca ton hayvan yemi üretimine ve ineklerin, tavuklar, domuzlar ve diğer çiftlik hayvanlarının ürettiği muazzam atıklara kadar, üretim sürecinin her adımının sera gazı üretmesine bağlıdır.

  • Enerji tüketimini azaltmak

Hayvancılık, yem üretimi, üreme, gübre üretimi ve yayılması, elektrik kullanımı ve çiftlik işletme maliyetleri gibi birçok faaliyet için muazzam fosil enerji tüketimi gerektirir.

Et, insan tüketimine uygun hale gelmeden önce çok fazla işlem gerektirir ve et işleme çok fazla enerji gerektirir. Bir kilo sığır eti üretmek için yaklaşık 31,5 kilovat saat enerji gerekir; bu, bir buzdolabınızın ay boyunca kullandığı enerji miktarının biraz altındadır.

Öte yandan, bitkisel ürünler çok daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir ve fasulye, baklagiller ve fındık gibi bitki bazlı protein kaynakları çok daha az işleme gerektirir ve bu nedenle etten çok daha fazla enerji verimlidir.

Dünya bitki temelli bir diyet benimseseydi, küresel tarım arazisi kullanımını 4 milyar hektardan 1 milyar hektara indirebilirdik. Tarım arazisi kullanımındaki bu büyük azalma, otlatma için kullanılan arazideki azalma ve mahsul yetiştirmek için daha az arazi ihtiyacı sayesinde yukarıda bahsedilen işletme maliyetlerini azaltarak mümkün olacaktır.

Hayvancılığın arazi kullanımı çok fazladır çünkü bitki bazlı alternatiflere kıyasla bir kilokalori sığır veya kuzu üretmek için yaklaşık 100 kat daha fazla arazi gerekir. Aynı şey protein için de geçerlidir - bezelye veya tofuya kıyasla sığır veya kuzudan bir gram protein üretmek için neredeyse 100 kat dahaf azla toprak gerekir.

  • Yağmur ormanlarımızı korumak

Sığır çiftçiliği, Amazon'daki mevcut ormansızlaşmanın %80'ini oluşturuyor. On beş yıllık bir süre içinde et endüstrisi, 84 milyon futbol sahası eşdeğeri olan 45 milyon hektardan fazla ormanı kesti ve yaktı. Yaygın olarak ormansızlaşma olarak adlandırılan habitat dönüşümü, Amazon Biyomunun geleceğini şekillendiren şeyin merkezinde yer almaktadır. Tek başına sığır yetiştiriciliğinin neden olduğu ormansızlaşma, her yıl atmosfere 240 milyon ton karbondioksit salınımından sorumludur, bu da mevcut küresel emisyonların %3,4'üne eşdeğerdir.

INPE olarak bilinen Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden gelen uyarılar, 2009'dan bu yana 8,2 milyon hektar temiz kesim yapıldığını gösteriyor. Amazon Yağmur Ormanları'ndaki arazilerin kaybı, bitkiler ve hayvanlar için feci ve geri dönüşü olmayan bir habitat kaybına yol açıyor. Et alımınızı azaltmak, insanlar için kullanılacak bu kadar değerli topraklara olan talebi azaltacak ve doğanın vahşi yaşamına ev sahipliği yapacaktır.

Bu arada, bitki bazlı et alternatifleri üretmek için o kadar fazla arazi gerektirmez. Aslında, İyi Gıda Enstitüsü, bitki bazlı et için geleneksel ete göre %99'a kadar daha az toprak kullandığını tahmin ediyor.

Piyasaya sürülen bu kadar çok alternatifle vegan olmak her gün daha kolay hale geliyor! Bitki bazlı yemekler yiyerek daha önce hiç denemediğiniz yeni yemekler bulabilir ve yeni tarifler pişirmek yemek yapmayı eğlenceli bir aktivite haline getirebilir, o halde neden vegan olmayı denemiyorsunuz?

Gıda sistemimiz bozuldu ve bedelini gezegenimiz ödüyor. Ancak hayvanlar, gezegen ve hepimiz için daha sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratma gücüne sahibiz. Hayvanları tabağımızdan çıkarmak, çevre üzerindeki bireysel etkimizi azaltmanın en büyük yoludur. Ve dünyanın her bir sorununu çözmese de, iklim değişikliği tehdidini durdurmaya yardımcı oluyor - ki bu BM'ye göre "modern insanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit". Öyleyse, bitki temelli geçiş yaparak gezegenimizi kurtarmak için harekete katılın.