Registration open: Join our upcoming course “Strategic Sustainability Roadmapping”
Join our “Sustainability Roadmapping” course

Turkey signed Paris agreement

Harika bir haber! Türkiye Paris Anlaşması'nı imzaladı - Doğru yönde büyük bir adım

LFCA Türkiye
LFCA Türkiye
December 20, 2021 | 1 min
image

TBMM, Paris Anlaşması'nı 6 Ekim 2021'de onaylayarak, anlaşmayı imzalayan 192 üyesinden biri ve anlaşmayı onaylayan son G20 ülkesi oldu.

Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve üye ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2016 yılında resmen yürürlüğe giren yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşmanın amacı, bu yüzyılda küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutmak ve tercihen 1,5 santigrat dereceye kadar sınırlandırılmasını, ve karbon salımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Bu uzun vadeli sıcaklık hedefine ulaşmak için anlaşma, ülkelerin 2025 yılına kadar şeffaf bir şekilde bildirmeleri gereken, ulusal olarak belirlenmiş katkılar (NDC'ler) olarak bilinen, giderek daha iddialı eylemlerden oluşan beş yıllık bir döngü üzerinde çalışıyor.

Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon arayışını takip etmek için yeni emisyon azaltma hedefleri ve eylem planları benimsemeye çalışıyor.

Türkiye, dünya çapında birçok ülke gibi bu yıl da ağır çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldı. 2021 yaz ayında selden ve tarihinin en kötü orman yangınlarından muzdarip olan ülke, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için önemli bir adım attı.

Türkiye, 2020 yılında 369,5 milyon metrik ton karbondioksit emisyonu üretti. Böylelikle, yıllık bazda karbondioksit emisyon değerlerinde %4,1'lik bir azalma sağlandı ve 2020 yılı art arda azalmanın gerçekleştiği üçüncü yıl oldu.

Türkiye'nin emisyonlarının büyük çoğunluğu enerji kullanımı kaynaklıdır. Türkiye'nin başta ithal petrol ve gaz olmak üzere fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltması ve temiz enerji kaynaklarına yatırımını artırması gerekiyor. Özellikle güneş, rüzgar ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye'de etkileyici bir büyüme kaydetti. Yenilenebilir elektrik üretimi son on yılda neredeyse üç katına çıktı ve toplam elektrik üretimindeki payı 2019'da %44'e ulaştı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji tesisinin 2023 yılında devreye alınması, ülkenin yakıt kaynaklarını daha da çeşitlendirecek.