Registration open: Join our upcoming course “Strategic Sustainability Roadmapping”
Join our “Sustainability Roadmapping” course

Hidrojen

Future of energy

LFCA Türkiye
LFCA Türkiye
September 30, 2022 | 2 min
image

Şu anda iki temel nedenden dolayı temiz enerjiye ihtiyacımız var: Dünya çapında yakıt talebini karşılamak ve karbon emisyonlarını azaltmak.Kömür ve petrol, 19. Yüzyıldan bu yana tercih ettiğimiz enerji kaynaklarımızdı. Son zamanlarda güneş, rüzgar ve nükleer elektrik enerji alternatifleri hakkında pek çok tartışma yapıldı. Hidrojen şu anda dünyanın enerji kaynağı olarak yalnızca küçük bir rol oynuyor, ama bu değişmek üzere.

Hidrojen, bir yakıt hücresinde tüketildiğinde sadece su buharı üreten potansiyel olarak karbon içermeyen bir yakıttır.Hidrojen, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji, doğal gaz, nükleer güç, biyokütle ve gibi çeşitli lokal kaynaklardan üretilebilir. Bu hidrojen sadece su ve yenilenebilir elektrik kullanılarak elektroliz yoluyla üretiliyorsa, tamamen CO₂ emisyonsuz olur.

Yatırım yoluyla hidrojen teknolojilerini doğrudan destekleyen politikaların uygulanmasında, hedefledikleri sektör sayısında sürekli bir artış var. Son birkaç yıl içinde hidrojen enerji araştırma, geliştirme ve gösterisine yapılan küresel harcamalar artmış ve 2030 yılına kadar yıllık %9.2'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hidrojen enerjisinin karbon emisyonlari yok edebileceği çeşitli sektörler vardır:

Demir ve çelik endüstrisinde, üretim sürecinde hammadde olarak karbon-yoğun besleme stoğun yerine, hidrojen kullanılabilir, böylece CO₂ emisyonlarının yerine zararsız buhar havaya saalınacaktır. .

Endüstri Geçişi Liderlik Grubu (Leadership Group for Industry Transition) tarafından hazırlanan COP26 raporuna göre çelik üretiminin küresel CO2'nin yaklaşık %10'ini ve küresel sera gazı emisyonlarının %7'ini oluşturduğu düşünülmektedir. Dünya çapında çelik talebinin 2030 yılına kadar %6 oranında artması beklenirken, çelik endüstrisinin yeşillenmesi enerji geçişi açısından son derece önemlidir.

Ticari ve toplu taşıma araçları, trenler, havacılık ve gemilere hidrojen yakıt olarak kullanılabilir.

Öncü olan hidrojen yakıt hücresi şirketi Plug Power, 25 Ağustos 2022'de Amazon'un 2040 yılına kadar net-sıfır karbon olma hedefinine yardımcı olmak amacıyla 2025 yılından itibaren sıvı yeşil hidrojen sağlamak için Amazon ile bir hidrojen tedarik anlaşması imzaladı. Birlikte, Amazon binalarına elektrik sağlayabilecek yakıt hücreli elektrikli kamyonları ve yakıt hücreli güç üretim istasyonlarını ve icra merkezlerinde elektroliz dağıtımını araştırmayı hedefliyorlar.

Hidrojenin gelecekteki enerji talepleri için depolayabilmesi, aynı zamanda binalara karbonsuz ısı ve güç sağlamak için de kullanılabileceği anlamına gelir.

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en az 2050 yılına kadar net-sıfır emisyonuna ulaşması gerekiyor. Bunu başarmak için tek bir yol yok, ancak teknolojik gelişmelerle bu hedef ulaşılacaksa, hidrojen bunda önemli bir rol oynayacaktır.