Registration open: Join our upcoming course “Strategic Sustainability Roadmapping”
Join our “Sustainability Roadmapping” course

COP27 Highlights

COP27 Highlights

LFCA Türkiye
LFCA Türkiye
December 20, 2022 | 2 min
image

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCC) 27. Taraflar Konferansı'nın (COP 27) ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından şu uyarı ile açıldı: “Saat işliyor. Hayatımızın kavgasındayız ve kaybediyoruz. Sera gazı emisyonları artmaya, küresel sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve gezegenimiz, iklim kaosunu geri döndürülemez hale getirecek olan referans noktalarına hızla yaklaşıyor. Ayağımız hâlâ gaz pedalındayken, iklim cehennemine giden bir oto yoldayız.”

Konferans boyunca, kritik acil iklim durumları ele alındı ve eylem planları yapıldı, ve pozitif gelişmeler var. İşte Cop27'den bazı önemli çıkarımlar:

  • İklim açısından en savunmasız topluluklarda yaşayan dört milyar insanın dayanıklılığını artırmak için hükümetleri ve devlet dışı aktörleri hedef etrafında birleştiren dünyanın ilk kapsamlı küresel planı olan Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi başlatıldı. Bu, 2030 yılına kadar iklime karşı en savunmasız topluluklarda yaşayanların korunmasına yardımcı olmak için 30 "Uyum Çıktısı" ortaya koyuyor. Eylemler, planlama ve finans için çözümlerin etkinleştirilmesini içeren gıda ve tarım, su ve doğa, kıyı ve okyanuslar, insan yerleşimleri ve alt yapıyı içeren beş "etki sistemine" bölünüyor.

  • Bu savunmasız toplumları desteklemek ve gezegendeki herkesin önümüzdeki beş yıl içinde erken uyarı sistemleri ile korunmasını sağlamak için 3,1 milyar dolarlık bir Kayıp ve Hasar Fonu açıklandı.

  • G7 ve V20 ("Korunmasız Yirmi"), ilk finansman olarak 200 milyon ABD Dolarını aşan yeni taahhütlerle İklim Risklerine Karşı Küresel Kalkanı başlattı. Uygulama, bir dizi yol bulucu ülkede hemen başlayacak.

  • Ayrıca, COP27'de gençlere daha fazla önem verildi ve BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri, hükümetleri çözümlerini kararlara ve politika oluşturma süreçlerine dahil etmeye ve sadece dinlemeye teşvik etme sözü verdi.

  • AB ve müttefikleri, Paris Anlaşmasındaki 1.5C iklim hedefinin altında kalmaya yönelik çabaların çok az ilerletilmesi konusunda güçlü endişelerini dile getirdiler. Bilim adamları, sıcaklık artışlarını on yılın sonunda 1.5C'de tutmak için küresel emisyonları yüzde 43 oranında azaltmamız gerektiğini söylüyor. Cop27'deki kayıp ve hasar konusundaki çabalara ve ilerlemeye rağmen, Paris Antlaşması gereken hızlı ve büyük adımları teşvik etmiyordu.