Eylem Çerçevesi

İşinizi dönüştürün ve değişime öncülük edin

Eylem çerçevemiz ve açık platformumuz, fark yaratmak için kuruluşunuzun kendine özgü potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Kısa sürede iklim eylemi başlatıcısından kahramanına geçin!

Yaklaşımımız
Standartlar üzerine kuruludur ve bilim tarafından yönlendirilir

LFCA iklim eylemi çerçevesi, Bilime Dayalı Hedefler (SBT) ve Sera Gazı Protokolü (GHGP) gibi mevcut çerçevelerin üzerine inşa edilmiştir. Topluluğumuz, size yardımcı olacak uygulamalı araçlar ve kaynaklar sağlar.

endüstri standartlarıyla uyumdan günlük eylemlere kadar. Ama orada durmak istemiyoruz. Üyelerimizi, çalışanlardan müşterilere, iklim eylemine dahil etmek için değişimin aktif elçileri olmaları konusunda destekliyoruz.

Yeşil Taahhüt
Her şey bireysel taahhüt ile başlar

Ciddi değişimler her zaman özgün liderlikle başlar. Bu nedenle, topluluğumuza katılan her liderden Yeşil Taahhüdü imzalamasını istiyoruz. Taahhüt, liderlerden ilk olarak kişisel karbon ayak izlerini ölçmelerini, azaltmalarını ve dengelemelerini istiyor. Ancak daha da önemlisi, iklim eylemine öncelik vermek, uzun vadeli stratejik hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmek ve organizasyonları içindeki değişime öncülük etmek.

Liderlik ekibinden en az 1 kişi kişisel olarak değişimi yönlendirmeye kararlıysa, şirketlerin iklim sorularında sektördeki benzerlerinden daha iyi performans gösterme olasılığı +%300 artar.

Adım 1: Ölçme
Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz

Sera gazı emisyonlarınızı (doğrudan ve dolaylı) ölçmek, ayak izinizi anlamak, değer zincirinizdeki bu emisyonlara ana katkıda bulunanları belirlemek ve iklim yolculuğunuzda hedeflerinizi belirlemeye doğru odaklanmanıza yardımcı olmak için çok önemli bir adımdır.

Sera gazı emisyonlarınızı ölçerken değer zincirinizi (Scope 3) dahil etmek bir şirket olarak eylem potansiyelini ortaya çıkarmanızda temel esastır.

  • Yazılım şirketleri hesap makinemizi kullanabilir.

  • Karmaşık tedarik zinciriniz daha mı karmaşık? Size yardımcı olabilecek bir servis sağlayıcıyla bağlantı kurmanızı sağlıyoruz.

Adım 2: Planlama
Kazanan bir takımın iyi bir oyun planına ihtiyacı vardır

Taahhüt ve uzun vadeli hedeflerin kısa vadeli, somut hedeflere dönüştürülmesi gerekir. Yıllık iklim hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için uygulamalı bir eylem stratejisi oluşturmak için çalışma materyalleri öneriyor ve sağlıyoruz. Çalıştaylarımız ve araçlarımız, şirketiniz için doğru yönü belirlemenize ve 12 ay içinde ulaşılacak en etkili hedefleri belirlemenize yardımcı olur.

Tanımlanmış hedefleriniz, Bilime dayalı hedefler girişimi veya Karbon yasası dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan herhangi bir yaklaşımla uyumlu hale getirilebilir. Çalıştaylarımızda ve araçlarımızda, kuruluşunuzun geleneksel karbon azaltma sınırlarının ötesindeki gerçek iklim eylemi potansiyelini de öğrenecek ve anlayacaksınız. Şirketleri, eylemleriyle çalışanlarını, ortaklarını ve müşterilerini etkileyen güçlü değişim aracıları olarak görüyoruz.

Adım 3: Eyleme geçme
İşe özel eylemler gerçekleştirin ve bir adım ötesine geçin

Hazır ol, kurgula, harekete geç! İşte asıl eğlence burada başlıyor: Topluluğumuzu sektöre dayalı daha küçük gruplara ayırıyoruz. İşlerini dönüştürmedeki belirli zorlukları anlamak için bu grupların üyeleriyle görüşüyoruz. Uzmanlar ve topluluk desteğiyle birlikte, platformumuz aracılığıyla paylaştığımız işletmeye özel eylemleri tanımlıyoruz.

Ama hepimizin bildiği gibi işin zor kısmı kelimeleri eyleme dönüştürmektir. İşi yalnız yapmak zorunda değilseniz, işler çok daha kolay. Etkileşimli lider gruplarımızda (5-10 üye) şirketler hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışabilir ve dönüşümü hızlandırmak için öğrendiklerini paylaşabilir. Gruplar genelinde oluşturulan materyal, diğer gruplar tarafından kullanılmak üzere platformumuzda kullanıma sunulmaktadır.

Actions beyond your value chain
Iklim Eyleminin sacayağı

Paris Anlaşması'nı toplu olarak başarabilmemiz için iklim eylemi hakkında bütünsel düşünmemiz gerekiyor. Ancak önerilen tüm temel bileşenler üzerinde harekete geçersek hedeflerimize ulaşabiliriz.

Azaltma Etkinliği
Azaltma Etkinliği

Doğrudan ve dolaylı emisyonları azaltmak için somut adımlar atmak. Örneğin: elektrik dağıtım şirketinizi değiştirin

Katkı Etkinliği
Katkı Etkinliği

Emisyon kaçınılmaz olduğunda, güvenilir, kalıcı ve sosyal açıdan faydalı denkleştirme projeleri ile emisyonları nötralize etmek için harekete geçin. Örneğin: karbon giderme kredileri satın alın ve küresel hedeflere katkıda bulunun

Topluluğu etkinleştirme
Topluluğu etkinleştirme

Değişimin aracıları olmak ve diğerlerinin bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme, akranları dahil etme vb. yoluyla net sıfıra sistemli bir geçişe katkıda bulunmalarını sağlamak. Örneğin: TFCA kampanyamıza katılın

Başarılanlar ve Rozetler
Yeni başlayandan Iklim Eylemi Kahramana

İklim oyununuzun seviyesini yükseltin: Platformumuzdaki ilerlemenizi takip edin ve İklim Eylemi için gerçek bir Lider olun! Üyelerimizin ilerlemeleri, diğerlerini harekete geçmeye teşvik etmek ve ilham vermek için eş zamanlı olarak paylaşılır.

Ölçme
Tam Kapsam

Scope 3'ün çoğu dahil olmak üzere emisyonlarını ölçen şirketler

image
Azaltım Etkinliği
3+ Etkinlik

Azaltma programımızdan en az 3 önlem uygulayan aktif şirketler

image
Katkı Etkinliği
Net 0 hedefine katkı yapın

Azaltım veya ofset teknolojisine yatırım yapan şirketler Net 0 hedefine daha hızlı yaklaşırlar

image
Hedefler
Hedef belirleme

Paris Anlaşması ile uyumlu uzun ve kısa vadeli hedefler koyan şirketler

image
İş
Sürdürülebilir İş Modeli

Tamamen yeşil bir iş modeli ile yürütülen şirketler

image